sakura

Exibição de alimentação Exibição de miniaturas
AISHITEIRU YUKKI!!1
ok this is nice :)
Cardcaptor Sakura
Sakura and Kero
Sakura Haruno
Naruto Shippuden -- Naruto, Kakashi and Sakura --
Naruto --- Team 7 ---
Naruto, Sasuke and Sakura
Naruto Shippuden -- Naruto, Kakashi, Sakura, Shikamaru and Gaara --
Naruto Shippuden -- Naruto, Sasuke and Sakura --
Naruto Shippuden -- Naruto, Kakashi and Sakura --
Naruto -- Naruto, Sasuke, Sakura, and Kakashi --