libra no dohko

Exibição de alimentação Exibição de miniaturas
 TCG In memory of libra.no.dohko
TCG-libra.no.dohko RIP
Memory of libra.no.dohko
 In memory of libra.no.dohko
In loving memory of libra.no.dohko
Hᴀᴘᴘʏ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Aʟᴜᴄᴀᴅᴏʀᴀ!!!
Hᴀᴘᴘʏ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Vɪɴᴄᴇɴᴛᴏʀᴀ!!!
Hᴀᴘᴘʏ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Gɪʟᴏᴅᴏʀᴀ!!! #1Mᴏɴᴛʜ
Hᴀᴘᴘʏ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Aʟʏᴘsᴏ!!! #5Mᴏɴᴛʜs
Hᴏᴍᴇ ɪs ᴡʜᴇʀᴇ ᴛʜᴇ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs.
Aᴜᴛᴜᴍɴ.
#YᴏᴜʀSᴏʀᴀCʜᴀɴFᴏʀᴇᴠᴇʀ