teodora crescent valentine

Exibição de alimentação Exibição de miniaturas
„Sᴇᴘʜᴏᴅᴏʀᴀ Aɴᴅ Vɪɴᴄᴇɴᴛᴏʀᴀ”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Aɴᴅɪɴᴀ!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Kᴀʀɪɴᴀ!”
„I ᴍɪss ʏᴏᴜ...”
„Aɴɪᴠᴇʀsᴀʀᴇ Fᴇʀɪᴄɪᴛᴀ,Lʏsᴀᴅᴏʀᴀ!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Rᴜʙʏ Rᴏsᴇ!”
„Nɪᴋᴋᴀʀɪ Aᴏᴇ”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Uᴇsᴜɢɪ Kᴇɴsʜɪɴ!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Sᴀɪᴛᴏ Hᴀᴊɪᴍᴇ!”
„Oᴅᴀ Nᴏʙᴜɴᴀɢᴀ”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Nᴀᴛʜᴀɴɪᴇʟ!”
„Sᴇᴘʜɪʀᴏᴛʜ Cʀᴇsᴄᴇɴᴛ”