teodora crescent valentine

Exibição de alimentação Exibição de miniaturas
„Sᴇᴘʜɪʀᴏᴛʜ Cʀᴇsᴄᴇɴᴛ”
„Nɪᴋᴋᴀʀɪ Aᴏᴇ”
„Aɴɪᴠᴇʀsᴀʀᴇ Fᴇʀɪᴄɪᴛᴀ,Aʟᴜᴄᴀᴅᴏʀᴀ!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Mɪsᴏɴᴏ Aʟɪᴄᴇɪɴ!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Jɪɴɢᴜᴊɪ Rᴇɴ!”
„Vᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ's Dᴀʏ Fᴇʀɪᴄɪᴛ!”
„Aɴɪᴠᴇʀsᴀʀᴇ Fᴇʀɪᴄɪᴛᴀ,Vɪɴᴄᴇɴᴛᴏʀᴀ!”
„Bᴇ Mʏ Vᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ.”
„Rᴇsᴛ Iɴ Pᴇᴀᴄᴇ,Mʏ Dᴇᴀʀ Uɴᴄʟᴇ...”
„Tᴀʀᴏᴜᴛᴀᴄʜɪ”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Aɪᴏɴ! #3”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Aɪᴏɴ! #2”