teodora crescent valentine

Exibição de alimentação Exibição de miniaturas
„Hᴀᴘᴘʏ 10ᴛʜ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ Bʟɪɴɢᴇᴇ!”
„Bᴇ Mʏ Vᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ.”
„Aɴɪᴠᴇʀsᴀʀᴇ Fᴇʀɪᴄɪᴛᴀ,#YᴏᴜʀSᴏʀᴀCʜᴀɴFᴏʀᴇᴠᴇʀ!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Aᴇʀɪᴛʜ!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ,Sɪs Rᴏsᴀ!”
„Bᴇ Mʏ Vᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ.”
„Bᴇ Mʏ Vᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ.”
„Bᴇ Mʏ Vᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ.”
„Aʟᴜᴄᴀʀᴅ”
„Tᴀʀᴏᴜᴛᴀᴄʜɪ”
„Sᴇᴘʜɪʀᴏᴛʜ Cʀᴇsᴄᴇɴᴛ”
„Aɴɪᴠᴇʀsᴀʀᴇ Fᴇʀɪᴄɪᴛᴀ,Aᴅʀɪᴀᴅᴏʀᴀ!”