♥Tu PoKeeR♥y CHAMUUU♥

______________________.s$$$³³´_______,___s$$³³
_____________________s$$$$³³______.s$___$$³³
________________,____$$$$$.______s$³³____³³$
________________$___$$$$$$s_____s$³³_____³³,
_______________s$___³³$$$$$$s___$$$
_______________$$____³³$$$$$$s.__³³$$s
_______________³³$.____³³$$$$$$$s_.s$$$____s´
_______________`$$.____³³$$$$$$$_$$$$___s³³
________________³³$$s____³³$$$$$$s$$$³³__s$
_________________³³$$s____$$$$$s$$$$__s$$
_____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$³³_.s$$³³__s
______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³³__s$
______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³³
____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´
____________$$*ste*ste*$$$$$$$$$*ste*ste*$$
____________*ste*___*ste*$$$$*ste*___*ste*
__________*ste*______*ste*$*ste*_______*ste*
_________*ste*__________*ste*__________*ste*
_________*ste*________________________*ste*
__________*ste*______________________*ste*
___________*ste*_____________________*ste*
_____________*ste*_________________*ste*
______________*ste*_____________*ste*
________________*ste*_________*ste*
__________________*ste*_____*ste*
____________________*ste**ste*
_______________________*ste
kamiii(♪♪kaulitz♪♪)eri mi mejor amika tkm  ……………………………….@@@@
…………….o00o………….@@()@@
……vVVv..00()00………_…@@@@
…..(___).`0000´…_.(_)_……L………
…..~Y~……..|…….(_)@(_)…..|………
…….\|……….\|/……/.(_)…….\|/…..
…..\\|///……\\|//..\|/..\\|//…..
          ו.•´¯’•) ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶chamuuu te amoo ♥♥
• . * . + . * . * . * . * .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * ),”( + * *
★..=]
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..τع qﮞiعr٥
• . * . + . * . * . * . * .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * ),”( + * *
_____________________888888___888888_______
____________________88888888_88888888______
__888888___888888__8888888888888888888_____
___88__88__888_____8888888888888888888_____
___88___88_88888____88888888888888888______
___88___88_888_______888888888888888_______
___88__88__888_________88888888888_________
__888888___888888________8888888___________
__________________________88888____________
___________________________888_____________
____________________________8______________
~~~~~~~~~~~$$$$
~~~~~~~~~~$$$$$$
~~~~~~~~~.$$$**$$
~~~~~~~~~$$$’~~`$$
~~~~~~~~$$$’~~~~$$
~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$…
~~~~~~~.$$$$$$* …
~~~~~~$$$$$$$’…..
~~~~.$$$$$$$ ….
~~~$$$$$$’`$
~~$$$$$*~~~$$ …..
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$. …
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$…
$$$~~~`$$’~~~$$~~~$$$$
3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ …
~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$
~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ….
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$’
~~~~~$$*$$$$$$$$$’ ……
~~~~~~~~~~““~$$
~~~~~~~~~~~~~~~`$
~~~~~~~~..~~~~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~.$$
~~~~~~$$$$$$~$
_______,-~-. ___.–.__ .-~-,_______
_______/ .- ,’__________`. -.\______
_______\ ` /`__________’ \ ‘/______
________`-/___’a___a`___\-’________
_________|____,’(_)`.____|_________
_________\___( ._|_.)___/_________
__________\___`.__,’___/__________
__________.-`._______,’-.__________
________,’__,’___`-’___`.__`._______
_______/___/__Pase_____\___\____
_____,’____/___para ______\___`.___
___,’_____|__dejarte un ______|____`._
__|_____,’|___saludito!_____|`._____|
___`.__,’_.-\____________/-._`.__,’__
_________/_`._________,’__\_______
__.”"-._,’______`._:_,’_______`.,-”".__
_/_,-._`_______)___(________’_,-._\
_\_\____\__,’________`.____/___/_/LOS ESPINOS

Verdor nuevo los espinos 
tienen ya por la colina, 
toda de púrpura y nieve 
en el aire estremecida.

Cuántos cielos florecidos 
les has visto; aunque a la cita 
ellos serán siempre fieles, 
tú no lo serás un día. 

Antes que la sombra caiga, 
aprende cómo es la dicha 
ante los espinos blancos 
y rojos en flor. Vé. Mira.
█☆█☆█ кöÖмо zтäz?!.*
☆█☆█☆ öÖjälä кє мüüii вιєи!.*
█☆█☆█ äкι иöÖмäźн ρäяä dєjäя.*
☆█☆█☆ мι raiiOn!.*
█☆█☆█ вüєиö ρs кüιdєsё!.*
☆█☆█☆ кє тєиgäѕ üи wёи dιä!.*
█☆█☆█ ѕälüdöÖтёs!.*
☆█☆█☆ äääнн!.*
█☆█☆█ XD jojojo!.*
☆█☆█☆ ρäsäs ä мι flöÖg źäź??!.*
█☆█☆█ xD me largÔô!.*
☆█☆█☆ вєxus äвäxÖs ¡
█☆█☆█ mOxa pek
☆█☆█☆ =)
█☆█☆█ Иό κορΐαя!
☆█☆█☆ biie
₪ølll•o 
ღ*ღ*ღ 
[☆..|[♥]|..☆]
´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´
´´´¶¶ ¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶´´
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´ 
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´ 
´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´´´´´´´ 
´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´´´´´ 
´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´ 
´´´´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´ 
´´´´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´´´´´ 
´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´ 
´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´ 
´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´ 
´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´ 
´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´ 
´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´ 
´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶ ¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ¶´´´´
´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
____________________________________$__________
_$$$$$$$$$_______________________$$$$$$$_______
_$$$________$$$_________$$$____$$$_____$$$_____
_$$$________$$$$$$___$$$$$$____$$$_____$$$_____
_$$$$$$$$$__$$$_$$$_$$$_$$$____$$$_____$$$_____
_$$$$$$$$$__$$$__$$$$$__$$$____$$$_____$$$_____
_$$$________$$$___$$$___$$$____$$$_____$$$_____
_$$$________$$$____$____$$$______$$$$$$$_______
_$$$$$$$$$__$$$_________$$$_________$_________
____________♥_
__________♥_ 
________♥__________♥
______♥__♥_______♥ 
____♥_____♥____♥____
__♥________♥____♥__♥_
____________♥____♥_____♥_
_____________♥____♥__♥_
__♥___________♥____♥_
__♥_♥__________♥_ 
__♥__♥__________♥_ 
__♥____♥_
__♥♥♥♥♥♥_
__♥______♥_
__♥_______♥_
__♥________♥_ 
________
___♥♥♥_
___♥___♥
___♥_____♥
___♥______♥
___♥______♥
___♥_____♥
___♥___♥
___♥♥♥
_________
_____♥♥♥♥_
____♥_____♥
___♥_______♥
__♥_________♥
___♥_______♥
____♥_____♥
_____♥♥♥♥
_________
__♥♥♥♥♥_
__♥_____♥
__♥_____♥
__♥____♥
__♥♥♥♥
__♥___♥
__♥____♥
__♥_____♥
____________ 
_____♥♥♥♥_
____♥_____♥
___♥_______♥
__♥_________♥
___♥_______♥
____♥_____♥
_____♥♥♥♥_

Dados estatísticos

 • Vezes em destaque: 0
 • Distintivos: 154
 • Blingees de ouro: 20
 • Blingees de prata: 295
 • Contribuições de carimbos: 213
 • Cartões postais: 0
 

Meus itens em competições

Billl Sexxy Kaulitz trumper
roc
Exibir mais
 
 
 
 
 

Comentários

perla_1415

perla_1415 disse:

3527 days atrás
holaa
perla_1415

perla_1415 disse:

3533 days atrás
hola. binvenida a mi circulo. cuando puedas pasa por mis blingees. me presento mi nombres es perla y tengo 15 años. los 16 los cumplo el 5 de marzo y tu? hablame de ti.
mili_love

mili_love disse:

3601 days atrás
holaaaaa
votarias mi blingee? :)
http://bln.gs/c/2i8/v/5jnxb
http://bln.gs/c/2if/v/5jnx3
55050

55050 disse:

3753 days atrás
hola amix nada mas pasaba a saludar
y a desirte q te hunas ami grupo
lo acabo de hacer 
http://blingee.com/group/78727--TOKIO-HOTEL
bye 
marnanda21

marnanda21 disse:

3787 days atrás
JeLoous!
Coomo Stas?
Yo EsPeroo q Biien...Claroo!
Usare Tus SeLlos Sii Tu Qiieres
Si Tu Usas Loos Miioos TamBiien Sii?
Graciias!:D
Atte:MaFeer De Jonas Williiams Lovato Lavigne!
Ragazzina_Innamorata♥

Ragazzina_Inn... disse:

3798 days atrás
..Ciaoo è iniziato il primo conky partecipa io ti aspetto ciaooo!
http://blingee.com/group/75819/topic/80858-1-Conky-wow
ps:se vuoi ricambio!
55050

55050 disse:

3817 days atrás
UN FAVOR: (NUNCA KMBIES)
~UN DESEO: (NO ME OLVIDES)
~UNA MENTIRA: (NO TE KIERO)
~LA VERDAD: (TE KIERO DEMASIADO )
# MANDA ESTO A LAS 15 PERSONAS 
QUE TU MAS QUIERAS 
INCLUYENDOME AMI (SI ME KIERES)
♥ :D
55050

55050 disse:

3818 days atrás
hola!! 
A_B_D_F_G_K_L_N_P_S_V_X_Y_Z sabs q letras faltan?estas son las que faltan: T_E_Q_U_I_E_R_O_M_U_C_H_O!!! ({}) pasalo a kien quieras mucho.... .........Si recibes mas de 5 eres especial... Si recibes mas de 10 tienes verdaderos amigos...Espero el mioooooooo

Gostaria de fazer um comentário?

Inscreva-se no Blingee (e abra um conta grátis),
Login (se já for membro).

Meus Presentes

T.uPoKeeR.♥estar66 não tem nenhum presente Blingee. Seja o primeiro a dar um presente para T.uPoKeeR.♥estar66!

Meus troféus de desafios

T.uPoKeeR.♥estar66 não tem nenhum troféu de desafio. Encontrar ou criar um desafio agora!